מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות וקוקיז (עוגיות)

מעודכן נכון ל: 7/1/2021

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת פיקסי פיק אנד ביי בע"מ, ח.פ. 516268521 (להלן: "האתר" ו-"החברה", בהתאמה), אשר מתופעל ומתוחזק באמצעות החברה וסטודיו מוזי בע"מ ו/או על ידי חברה אחרת מטעם החברה, כפי שיוחלט מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.

 1. החברה מקפידה על שמירת פרטיותך בעת השימוש באתר ומכבדת אותה. מדיניות פרטיות זו נועדה לתת לך מידע אודות היחס של החברה לפרטיות של המשתמשים באתר, האופן בו תשתמש החברה במידע אשר תמסור לה והמידע אשר ייאסף בעת השימוש שלך באתר, וכן האופן בו יישמר מידע זה.
 2. מדיניות הפרטיות העדכנית של החברה נמצאת בכל עת באתר ונגישה לעיונך, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המפורסמים באתר. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, אנחנו ממליצים לעיין מעת לעת במסמך מדיניות פרטיות זה. במקרה שהמדיניות תעודכן באופן בו יבוצעו שינויים מהותיים הנוגעים לשימוש במידע האישי שמסרת, נפרסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
 3. כלל המונחים אשר הוגדרו בתנאי השימוש חלים על הוראות מדיניות פרטיות זו. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם כל האמור בה ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד. מקום בו מנוסחים מדיניות הפרטיות והאתר בלשון יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך.

המידע הנאסף

 1. בעת שימושך באתר, החברה תאסוף את פרטי המידע הבאים על אודותיך:
  1. מידע שמזהה אותך באופן אישי, ואשר אותו אתה מוסר ביודעין, לרבות אך לא מוגבל לשמך, כתובתך, מספר טלפון סלולרי וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. יובהר, כי המידע אותו אתה מתבקש למסור הוא אך ורק מידע הנדרש במישרין לצורך ביצוע הרכישות או קבלת השירות מהאתר, ואין לך חובה חוקית למסור את המידע האמור, אם כי אי-מסירתו ו/או מסירת מידע שגוי עשוי למנוע ממך להשלים הזמנה ו/או לקבל את המוצר אותו הזמנת או אף להוות הפרה של תנאי שימוש אלה, כמפורט להלן
  2. ככל שתבחר לפתוח חשבון באתר, החברה תשמור את השם, כתובת דוא"ל, כתובת למשלוח ומספר טלפון, וכן את שם המשתמש והסיסמה. מובהר כי בעת רכישת מוצרים באתר באמצעות שם משתמש רשום, פרטי ההזמנה והרכישות שיבוצעו על ידך נשמרים ומשויכים לשם המשתמש הרשום שלך, לרבות כתובת למשלוח לשם רכישות עתידיות.
   יובהר, כי מוטלת עליך האחריות לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה. מומלץ לבחור בסיסמה ייחודית ולא לשתף אותה עם צדדים שלישיים, מכיוון שהחברה לא תישא באחריות לגבי אף פעולה ו/או רכישה שבוצעה תחת חשבון המשתמש. כמו כן, יודגש כי האתר לא ישלח בקשות או הודעות דוא"ל או SMS לקבלת פרטי ההתקשרות שלך, כגון שם משתמש וסיסמה, או להיכנס לאתר באמצעות קישור בתוך ההודעה ולמסור את נתוניך האישיים. במידה ותקבל בקשה או הודעה כאמור – הינך מתבקש לא להיענות לה ולעדכן את החברה על כך. ככל שאתה סבור שנחשפה ו/או נגנבה סיסמתך, אנא צור עמנו קשר בהקדם האפשרי כדי שנחסום את שם המשתמש שלך.
  3. ככל שלא תפתח חשבון באתר, אך תבחר להצטרף לרשימת התפוצה של החברה תישמר כתובת הדוא"ל שלך במערכותינו גם לצורכי קבלת עדכונים, הצעות מסחריות ומבצעים.
 1. יובהר, כי ככל שתבחר למסור לחברה מידע אישי לשם השימוש באתר, לרבות ביצוע רכישות בו, אזי אתה מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע את השימוש באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן, לסכל את השלמת ביצוע הרכישה ולפגוע ביכולת ליצור עמך קשר, או במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים, להוות הפרה של תנאי השימוש באתר או להוות עבירה על החוק על כל המשתמע מכך.
 2. החברה מבהירה ומדגישה בזאת כי החוק אינו מחייב אותך למסור מידע אישי לחברה, אולם אי-מסירת מידע אישי עלולה למנוע ממך את הגישה לחלקים מסוימים באתר או ביצוע פעולות מסוימות באתר, לרבות רכישת מוצרים. 
 3. החברה אוספת גם מידע סטטיסטי-מצרפי במהלך הגלישה באתר והקשור לאופן השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר עם פרטיך. מידע זה עשוי לכלול את מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך וסוגו, רזולוציה, ועמודים ומוצרים אשר בהם צפית. כמו כן, החברה רשאית לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב-Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות, ככל שאלו יופעלו באתר, והכול כמפורט ביתר הרחבה בסעיף ה-Cookies להלן.
 4. יודגש, כי החברה לא תיחשב כמפרה את זכותך לפרטיות או פוגעת בה בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, שנובע מהשימוש שלך באמצעי תקשורת אלקטרוניים במהלך גלישתך באתר, ואשר יהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך על ידי כל גורם אחר.

השימוש שייעשה במידע

 1. החברה תעשה שימוש כמפורט להלן במידע שייאסף, בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף להוראות הדין:
  1. לאפשר את השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות רכישת מוצרים על גבי האתר ושליחתם אליך.
  2. לשפר ולהוסיף לשירותים והמוצרים המוצעים באתר, לרבות הוספת או ביטול מוצרים ושירותים קיימים. לשם כך, החברה תשתמש במידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך באופן אישי.
  3. לבדוק את תקינות ותפעול האתר, לרבות בקרת איכות וניתוח סטטיסטי של השימוש באתר. לשם כך, החברה תשתמש במידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך באופן אישי.
  4. לשלוח הודעות בדבר מבצעים ושירותים באתר, בכפוף להסכמתך לרישום ברשימת התפוצה.
  5. להתאים להעדפותיך ולתחומי העניין שלך את השירותים באתר.
  6. ליצור עמך קשר במקרה הצורך.
  7. לאכוף את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר ו/או לפעול בהתאם לדרישות החוק או הרשויות המוסמכות.
 2. הפרטים האישיים שלך, שנאספו ונשמרו במסגרת גלישתך ושימושך באתר, ופרטי המוצרים שרכשת באמצעות האתר, יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין.

מידע פרסומי ודיוור ישיר

 1. בכפוף להסכמתך המפורשת, כתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון שלך יצורפו לרשימת התפוצה בניהולה של החברה לצורך משלוח הודעות אלקטרוניות מכל סוג שהוא, לרבות SMS, בדבר פרסומים, עדכונים מסחריים, הטבות, מבצעים ומידע פרסומי ושיווקי אחר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). ככל שתהיה מעוניין שהחברה תסיר אותך מרשימת התפוצה, תוכל לעשות כן בכל עת על ידי משלוח הודעת דוא"ל לכתובת hello@pixie.co.il או לחיצה על הקישור הייעודי לכך בתחתית כל פרסום ו/או הודעה אשר יישלחו אליך. למען הסר ספק, החברה עדיין תהא רשאית לעשות בדוא"ל שלך לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון אישור רישום, חשבונית קבלה, אישור הזמנה, וכיו"ב), וכן לצרכי סטטיסטיקה ולצרכים אחרים בהתאם לדין החל, וזאת גם אם אינך רשום ברשימת התפוצה.
 2. בנוסף, החברה עשויה להשתמש במאגר המידע שלה כדי לפנות אליך אישית בדרך של דיוור ישיר וזאת בכפוף להסכמתך לכך מראש בעת סימון האפשרות "אני רוצה לקבל מיילים מפיקסי" לפני התשלום ב-Checkout, בעת ההרשמה לאתר, או במילוי כתובת המייל שלך ב-" Subscribe to get
  Very special mails from Pixie" אשר מופיע בתחתית האתר.
 3. על-פי חוק הגנת הפרטיות, יש לך את הזכות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך או חלק ממנו, במסגרת מאגר מידע המשמש לדיוור ישיר, יימחק ממאגר המידע, החברה תמחק במקרה זה את המידע שדרשת למחוק, ככל שהיא רשאית לעשות כן בהתאם לדין. בכל מקרה, מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר – יוסיף להישמר במאגר המידע של החברה על-פי דין, אך במקרה שביקשת מהחברה בכתב לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

שמירה ואבטחת המידע

 1. החברה מקדישה משאבים, נוקטת אמצעי אבטחה שונים ועושה כמיטב יכולתה למניעת חדירה לבסיס הנתונים, להגן על שלמות המידע שנאסף, לסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים ולהקפיד על שמירת סודיות כנדרש. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת העושה שימוש תוך כדי שילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים נוספים כדי להגן על המידע האישי של כל משתמש מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים, וכל זאת בהתאם לדרישות כל דין ובהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.
 2. על אף השימוש באמצעים ובטכנולוגיות המפורטים לעיל, לא ניתן לשלול פגיעות, תקלות ו/או שיבושים באופן מוחלט. על כן, החברה אינה מתחייבת שמערכות המידע והאתר יהיו חסינות לחלוטין מפני גישה שאינה מורשית למידע אשר מאוחסן בהן הינך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. החברה ממליצה לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על פרטיך האישיים בעת פעילותך באינטרנט.
  uPress: הנתונים של המשתמשים נשמרים ומאוחסנים באמצעות אחסון הנתונים של uPress. למידע נוסף לגבי שמירת ואחסון המידע בידי uPress, ראה את תנאי השימוש של uPress:  https://www.upress.co.il/tos/  וכן את מדיניות הפרטיות של uPress: https://www.upress.co.il/privacy-policy/.

סליקת כרטיסי אשראי

 1. במסגרת התשלום עבור רכישת המוצרים באתר, תתבצע סליקת כרטיסי אשראי על ידי חברת Invoice4u (להלן: "החברה הסולקת"), הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי ומורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים המחמירים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות. יובהר, כי פרטי אמצעי התשלום שבאמצעותו מתבצע התשלום מתקבלים ונשמרים רק אצל החברה הסולקת, וכי החברה לא מקבלת ולא שומרת את פרטי אמצעי התשלום כאמור. מובהר כי תקן אבטחת המידע לפיו פועלת החברה הסולקת, כמו גם השמירה על פרטי האשראי ופרטי המשתמש מבוצעים על-ידי החברה הסולקת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי, והחברה לא תהיה אחראית לכל פגיעה בפרטיות המשתמשים אשר תיגרם בשל מסירת פרטי אשראי לחברה הסולקת. לפרטים נוספים, להלן התקנון של החברה הסולקת: https://www.invoice4u.co.il/wp-content/uploads/2016/07/takanon.pdf.    

העברת מידע לצדדים שלישיים

 1. מלבד העברות המידע אשר צוינו במפורש במדיניות פרטיות זו לעיל, החברה לא תמסור לצדדים שלישיים את המידע שמסרת או שנאסף בנוגע לפעילותך באתר, אלא במקרים הבאים:
  1. ככל שמסירת המידע נדרשת לצורך אספקת המוצרים הנרכשים דרך האתר (ולשם כך יימסרו לחברת השליחויות פרטי הקשר הנדרשים לצורך ביצוע המשלוח), וכן לצורך הבטחת תפעולו התקין של האתר (ולשם כך יבוצעו מסירה וניתוח של מידע סטטיסטי), כמפורט בסעיפים ‏18 ו-‏19 להלן).
  2. ככל שהחברה תחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או על פי דרישה של רשות המוסמכת לדרוש מידע זה ו/או בהתאם לכל הוראה חוקית אחרת. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמשים בהתאם להוראות הצו השיפוטי ו/או הוראות גוף האכיפה ו/או הוראות הגוף המינהלי המוסמך, ללא כל הודעה מוקדמת.
  3. ככל שתפר את תנאי השימוש של האתר ו/או תבצע באתר פעילות המפרה את החוק.
  4. ככל שיעלו מחלוקת משפטית, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין החברה (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות שלנו) ו/או מי מטעמה, אשר במסגרתם תחוייב חשיפת המידע אודותיך.
  5. במקרה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, העברת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לך או לרכושך ו/או ככל שההעברה נדרשת כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של צד שלישי.
  6. ככל שהחברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג החברה עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, אזי החברה תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר וכן כל מידע סטטיסטי, בכפוף לכך שתאגיד זה יקבל על עצמו את כל התחייבויות החברה כלפיך, ויתחייב לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית להשתמש במידע שנאסף לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים בכל הנוגע לפעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר כאמור לא יאפשר לזהותך אישית. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע סטטיסטי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיפים אלו, והרשאת השימוש שתינתן להם לעשות שימוש במידע האישי של המשתמשים תהא בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ולכל דין.  
 3. החברה עשויה להיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים על מנת לתפעל את האתר או לספק את המוצרים, כגון חברת שליחויות. החברה תספק לצדדים שלישיים אלו את פריטי המידע של המשתמש רק ככל שהם דרושים למתן השירותים, ועל צדדים שלישיים אלו ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע שיימסר להם לכל מטרה אחרת, והרשאת השימוש שתינתן להם לעשות שימוש במידע של המשתמשים תהא בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ולכל דין.

קישורים לאתרים אחרים

 1. באתר מופיעים קישורים המפנים לדפי האינטרנט של יוצרי האתר, לדפי האינסטגרם והפייסבוק של החברה, וכן עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים (כולם ביחד: "האתרים האחרים"). אין החברה יכולה להיות אחראית, בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות ו/או לרמת אבטחת המידע אשר מעניקים האתרים האחרים, ולכן ממליצה החברה כי בטרם מסירת פרטים מידע אישי לאתרים אחרים, תקרא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ותפעל בהתאם.

Cookies

 1. Cookies (להלן: "עוגיות") הן קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מהעוגיות יפקעו עם סגירת הדפדפן, בעוד שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב. יתכן והאתר יעשה מפעם לפעם שימוש בעוגיות בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. יודגש, כי המידע המצוי על העוגיות ואשר בו עושה האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
 2. החברה משתמשת בעוגיות מסוגgoogle analytics ו-tag manager, והיא עשויה אף להשתמש בטכנולוגיות דומות במהותן, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים  אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר, ולצרכי אבטחת מידע. כל המידע שנאסף הוא אנונימי. המידע שנאסף בעוגיות אלו יועבר אל חברת Google ויאוחסן אצל שרתיה בארה"ב בהתאם למדיניות הפרטיות שלה. את מדיניות הפרטיות של גוגל, ואיך היא מיישמת אותה ב-google analytics ו-tag manager, אנא פנה לאתר: google.com/policies/privacy/ . אם ברצונך לבטל את הסכמתך (Opt-out) לשימוש ב-google analytics , ניתן לנטרל אותן דרך הורדת browser plugin דרך האתר: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. החברה משתמשת ב-Facebook Pixel או DSK, והיא עשויה אף להשתמש בטכנולוגיות דומות במהותן, כדי למדוד את הפעילות באתר. אם ברצונך לבטל את הסכמתך (Opt-out) לשימוש ב-Facebook Pixel או ב-DSK, ניתן לבצע זאת דרך האתר הבא: http://optout.networkadvertising.org/?c=1.
 4. ביכולתך להתאים את הדפדפן שברשותך כך שהוא יקבל או ידחה עוגיות. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, עליך לבדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל. ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות, ביכולתך לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן. עם זאת, חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות ואפשרויות השימוש שבאתר ו/או כי אופן הצגתם של פריטים באתר יושפע (או חלקים ממנו לא יוצגו כלל). כל החלטה לדחיית השימוש בעוגיות, כולן או מקצתן, עשויה להשפיע על האופן בו יוצגו פרטים באתר, ובבחירה באפשרות זו, הינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין כנגד החברה.

 זכות עיון במידע

 1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, זכותך לעיין במידע המוחזק עליך במאגר המידע. ככל שלאחר העיון תמצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן – אתה רשאי לפנות אל החברה ולבקש לתקן את המידע או למוחקו. לשם כך, אנא פנה אל החברה בכתובת הדוא"ל: hello@pixie.co.il. עם זאת, מחיקת המידע עלולה למנוע ממך את הגישה לחלקים מסוימים באתר או ביצוע פעולות מסויימות באתר, לרבות רכישת מוצרים, ואף להביא למחיקת החשבון באתר ואנו ניידע אותך בהתאם לאחר השלמת הבקשה.
 2. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‏9 לעיל, ככל שהמידע שבמאגרי החברה משמש לדיוור ישיר, זכותך לדרוש בכתב מהחברה למחוק ממאגר המידע את המידע על אודותיך, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

כללי

 1. הרשמה לרשימת התפוצה וביצוע הזמנות דרך האתר נועדו אך ורק למשתמשים מגיל 18 ומעלה. החברה אינה אוספת בצורה מכוונת או מודעת מידע לגבי קטינים.
 2. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב לו מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.
 3. בכל מקרה לפיו הוראה כלשהי במסמך זה תהפוך לבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה, לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לגרוע מתקפות ו/או חוקיות ההוראות האחרות של מסמך זה. מובהר, כי במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי אשר נמחק או הוסר.
 4. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, או במקרה של חשש מפגיעה בפרטיות באופן כלשהו על ידי גורם כלשהו, יש לפנות אל hello@pixie.co.il.